• Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC HỆ CHÍNH QUY

(nhấn chuột để xemtải file) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

>> Chương trình chi tiết các môn học chung lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy):

>> Chương trình chi tiết các môn học cơ sở lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy);

>> Chương trình chi tiết các môn học lĩnh vực Kinh doanh và quản lý (trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy).

 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu