• Đăng ký

        UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 289/QyĐ-CĐCĐHP-CTHSSV                 Hải Phòng, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUY ĐỊNH

Về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2013-2014 đối với học sinh, sinh viên (HSSV) diện chính sách xã hội

          Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ  về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng quy định về việc xét miễn, giảm học phí từ năm học 2013-2014 đối với HSSV diện chính sách như sau:

TT

Diện chính sách xét miễn, giảm

Miễn, giảm

Giấy tờ yêu cầu nộp về phòng công tác HSSV (bản sao công chứng)

1

Con của người hoạt động CM trước 01/01/1945 đến trước tổng Khởi nghĩa 19/8/1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

Miễn

Bản sao giấy chứng nhận, Bản sao giấy khai sinh của HSSV

2

Con của liệt sỹ

Miễn

Bản sao giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ, Bản sao giấy khai sinh của HSSV

3

Con của thương binh, con của bệnh binh

Miễn

Bản sao Thẻ thương binh, bệnh binh; Chứng nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội quận, huyện; Bản sao giấy khai sinh của HSSV.

4

Con của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Miễn

Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa thành phố; Bản sao giấy khai sinh của HSSV

5

HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa  hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

Miễn

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

6

HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ

Miễn

Bản sao hộ khẩu thường trú; Xác nhận cúa sở Lao động thương binh và xã hội

7

HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Miễn

Bản sao hộ khẩu thường trú; Xác nhận cúa sở Lao động thương binh và xã hội

8

HSSV con cán bộ, công nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50%

Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng; Bản sao giấy khai sinh của HSSV.

Ghi chú: Thời hạn nộp các giấy tờ về Phòng Công tác HSSV: Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm (từ năm 2013 trở đi).             

Yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm các lớp quán triệt, triển khai Quy định này đến các lớp HSSV đảm bảo thời hạn nêu trên.

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu