• Đăng ký

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

Số: 585/KH-CĐCĐHP-ĐT             Hải Phòng, ngày 05 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018

>> Tải file (nhấn chuột).

   Căn cứ các quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan của Bộ GD&ĐT. 

Căn cứ quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH); 

Thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng, TCCN các ngành học đã ban hành, Nhà trường xây dựng Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018 như sau: 

I. TUYỂN SINH

Căn cứ Giấy chứng nhận số 286/2017/GCNĐKHĐ-TCDN, ngày 31/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng. 

TT

Tên ngành

Mã ngành quy ước

Mã ngành quốc gia

Chỉ tiêu

Số lớp HSSV

Ký hiệu lớp/Ghi chú

I

Cao đẳng

   

480

12

 

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

6510201

40

1

17Q301A

2

Kế toán

 

6340301

40

1

17Q302A

3

Chăn nuôi

 

6620119

40

1

17Q304A

4

Thống kê

 

6460201

40

2

17Q304A

5

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

 

6510422

40

1

17Q310A

6

Công nghệ thông tin

 

6480201

40

1

17Q303A

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

6510303

40

1

17Q305A

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

6810101

40

1

17Q306A

9

Khoa học cây trồng

 

6620109

   40

1

17Q318A

10

Quản trị kinh doanh

 

6340404

40

1

17Q307A

11

Phát triển nông thôn

 

6620129

40

1

17Q308A

12

Tài chính - Ngân hàng

 

6340202

40

1

17Q311A

II

Trung cấp chuyên nghiệp

   

210

8

 

1

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

 

5520152

30

1

17Q201A

2

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

5810207

30

1

17Q216A

3

Tin học ứng dụng

 

5480205

30

1

17Q203A

4

Điện công nghiệp và dân dụng

 

5520223

30

1

17Q205A

5

Văn thư  hành chính

 

5320301

30

1

17Q207A

6

Kế toán doanh nghiệp

 

5340302

30

1

17Q202A

7

Quản lý đất đai

 

5850102

30

1

17Q237A

 

II. ĐÀO TẠO 

1.. Hệ chính quy: 964 HSSV (36 lớp) 

Các khóa đào tạo cao đẳng

 

Khoa/Ngành/Số HSSV

Quy mô đào tạo chính quy

 

Kế toán- Tài chính

Quản trị và du lịch

Kỹ thuật và công nghệ

Nông nghiệp và PTNT

Số lớp

Số ngành

Số SV

Số SV

Kế toán

Tài chính-Ngân hang

Thống kê

Số SV

Quản trị kinh doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Số SV

Công nghệ kỹ thuật  cơ khí

Công nghệ kỹ thuật  điện-điện tử

Công nghệ thông tin

Số SV

Khoa học cây trồng

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Phát triển nông thôn

Chăn nuôi

Cao đẳng

172

117

35

20

102

66

37

179

58

73

46

101

31

20

30

20

24

24

652

2015-2018

58

53

5

0

23

16

7

35

5

16

14

0

0

0

0

0

7

7

116

2016-2019

14

14

0

0

0

0

0

12

3

7

2

1

1

0

0

0

5

5

26

2017-2020 (chỉ tiêu dự kiến)

100

50

30

20

80

50

30

130

50

50

30

100

30

20

30

20

12

12

410

Các khóa đào tạo TCCN

Kế toán- Tài chính

Quản trị và du lịch

Kỹ thuật và công nghệ

 

Nông nghiệp và PTNT

Số lớp

Số ngành

Số HS

Số HS

Kế toán doanh nghiệp

Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội 

 

Số HS

Hành chính văn phòng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Số HS

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí

Điện công nghiệp và dân dụng

Tin học ứng dụng

Số HS

Quản lý đất đai

     

TCCN

77

52

25

 

116

50

66

87

20

37

30

30

30

     

12

12

312

2016-2018

2

2

 0

 

16

0

16

2

0

2

0

2

2

     

4

4

22

2017-2019

75

50

 25

 

100

50

50

85

20

35

30

30

30

     

8

8

290

Tổng cộng hệ chính quy:

249

     

218

   

266

     

131

       

36

36

964

                                           

III. LỊCH TRÌNH NĂM HỌC 

Thời gian

Số tuần

Nội dung

Thực hiện/Ghi chú

14/8/2017 ÷ 10/12/2017

20

Học kỳ I

(thực học 17 tuần +
1 tuần nghỉ lễ +
1 tuần hoạt động ngoại khóa +
1 tuần dự phòng
)

Đối với học sinh, sinh viên chính quy nhập học năm 2017:

- Thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV“ từ ngày 15-19/8/2017 (cuối đợt có kiểm tra nhận thức kết hợp với tập huấn thi trắc nghiệm trực tuyến). Phòng CTHSSV và Trung tâm NNTH xây dựng chương trình, thời khóa biểu, lịch tập huấn-thi trực tuyến trình Hiệu trưởng phê duyệt và công bố vào ngày nhập học của sinh viên;

- Học Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) tập trung tại Trường Cao dẳng Cộng đồng Hải Phòng (bao gồm cả HSSV phải học lại, thi lại): từ 22/1 đến 04/2/2018 (TCCN: đến 28/1/2018).

11/12/2017 ÷ 31/12/2017

3

Thi và chấm thi đợt 1 Học kỳ I

Tất cả các lớp cao đẳng nhập học năm 2015, 2016

2/01/2018 ÷ 21/01/2018

3

Thi và chấm thi đợt 2 Học kỳ I

Tất cả các lớp cao đẳng, trung cấp nhập học năm 2017 và các lớp trung cấp nhập học năm 2016

Trước ngày 10/01/2018

 

Công bố kết quả Thi học kỳ I đợt 1

Xem quy định về công bố và lưu giữ điểm thi ở mục VI.

Trước ngày 31/01/2018

 

Công bố kết quả Thi học kỳ I đợt 2

Xem quy định về công bố và lưu giữ điểm thi ở mục VI.

02/01/2018 ÷ 28/1/2018

4

Học các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp

Các lớp nhập học năm học 2015

29/01/2018 ÷ 04/2/2018

1

Thi kết thúc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

Các lớp nhập học năm học 2015

05/02/2018 ÷ 09/2/2018

1

Chuẩn bị đề cương thực tập tốt nghiệp

Các lớp nhập học năm học 2015

02/01/2018 ÷ 30/6/2018

27

Học kỳ II

(thực học 20 tuần +
2 tuần nghỉ Tết Mậu Tuất +
2 tuần hoạt động ngoại khóa +
3 tuần cho nghỉ lễ, dự phòng
)

Đối với các lớp cuối khóa: Xem lịch thực tập và thi tốt nghiệp ở các mục V và VI; nội dung ôn thi tốt nghiệp xem ở mục Ghi chú.

10/02/2018÷ 25/02/2018

2

Nghỉ TếtMậu Tuất

Từ 10 giờ 00 thứ Hai, ngày 26/02/2018: Họp mặt đầu Xuân toàn Trường (nghỉ tổng cộng 16 ngày = 11 ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước + 5 ngày nghỉ thêm trừ vào ngày nghỉ phép, nghỉ hè trong năm).

05/3/2018 đến 17/3/2018

Buổi chiều các ngày trong tuần (sau ngày kết thúc kỳ thi chính tối thiểu 2 tuần)

 

Học lại, thi lại Học kỳ I

Dành cho học sinh, sinh viên không tham dự kỳ thi chính học kỳ I hoặc thuộc diện phải thi lại học phần thuộc học kỳ I.

02/4/2018 ÷ 08/4/2018

1

Thi học kỳ II

Các lớp trung cấp nhập học năm 2016

9/4/2018 đến 27/4/2018

3

Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Viên chức hiểu biết năm học 2017-2018

Thực hiện theo Điều lệ Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm ban hành kèm theo Quyết định số 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh – Xã hội.

Ngày 12/6/2018

 

Xét tốt nghiệp

Các lớp cuối khóa

11/6/2018 đến 30/6/2018

3

Thi và chấm thi Học kỳ II

Trừ các lớp cuối khóa

1415/6/2018
(thứ Năm và thứ Sáu)

0,5

Thi Tốt nghiệp cho học sinh TCCN

Lớp TCCN khóa học 2016-2018

Trước 15/7/2018

 

Công bố kết quả Thi học kỳ II

Xem quy định về công bố và lưu giữ điểm thi ở mục VI.

23/4/2018 đến 05/5/2018

2

Thi lại học kỳ cuối khóa

Dành cho HSSV cuối khóa.

01/7 đến 12/8/2018

6

Nghỉ hè đối với HSSV và giảng viên, giáo viên; nghỉ phép đối với viên chức và người lao động hợp đồng.

Để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ năm học, yêu cầu tất cả CBVC bố trí nghỉ phép trùng vào thời gian toàn Trường nghỉ hè, không bố trí nghỉ phép ngoài thời gian toàn Trường nghỉ hè (trừ các trường hợp đặc biệt được Hiệu trưởng đồng ý bằng văn bản).

Từ 13/8/2018

 

Bắt đầu năm học mới 2018–2019

Tất cả các lớp trong toàn Trường.

Buổi chiều các ngày trong tuần

 

Học lại, thi lại Học kỳ II; học lại, thi lại dành cho HSSV mãn khóa chưa thi tốt nghiệp

Dành cho học sinh, sinh viên không tham dự kỳ thi chính học kỳ I, II hoặc thuộc diện phải thi lại học phần thuộc học kỳ I, II; HSSV mãn khóa chưa tốt nghiệp.

30/8/2018 (thứ Năm)

 

Xét học tiếp, ngừng học và buộc thôi học

Tất cả các lớp.

 IV. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC LỚP CUỐI KHÓA 

Thời gian

Số tuần

Lớp đi thực tập tốt nghiệp/Nội dung

Thực hiện/Ghi chú

26/2/2018 đến 22/4/2018

8

15Q301A, 15Q302A, 15Q303A, 15Q305A, 15Q306A, 15Q307A 15Q311A.

1.  Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

2.  Chậm nhất hai tuần sau ngày HSSV đến cơ sở thực tập, các khoa, trung tâm đào tạo gửi báo cáo theo biểu mẫu quy định về Phòng ĐT để tổng hợp, báo cáo BGH.

09/4/2/2018 đến 20/5/2018

6

16Q202A,16Q205A,16Q216A, 16Q237A.

23/4/2018 đến 05/5/2018

2

Viết tiểu luận, báo cáo; chấm điểm, đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp đối với các lớp 15Q301A, 15Q302A, 15Q303A, 15Q305A, 15Q306A, 15Q307A 15Q311A. Thi lại học kỳ cuối dành cho HSSV cuối khóa.

Chậm nhất 18/5/2018 Các khoa chuyển điểm thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng nhập học năm 2015 về Phòng KH&KT.

21/5/2018 đến 27/5/2018

1

Viết tiểu luận, báo cáo; chấm điểm, đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp đối với các lớp 16Q202A,16Q205A,16Q216A, 16Q237A.

Chậm nhất 31/5/2018 Các khoa chuyển điểm thực tập tốt nghiệp các lớp trung cấp nhập học năm 2016 về Phòng KH&KT.

28/5 đến 13/6/2018

3

Ôn tập và thi tốt nghiệp (Lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa học 2016-2018)

1.   Nội dung ôn thi xem tại “VI. Tổ chức thực hiện”.

2.   Phòng ĐT phối hợp với các khoa xây dựng lịch ôn tập, giải đáp, lệ phí tốt nghiệp và công bố cho HSSV chậm nhất 2 tuần trước ngày vào ôn thi.

 V. THI TỐT NGHIỆP CHÍNH KHÓA NĂM 2017 

1. Các lớp thi tốt nghiệpTrung cấp chuyên nghiệp gồm: 16Q202A,16Q205A,16Q216A, 16Q237A. 

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Ghi chú

Môn thi

 

14/6/2018

(thứ Năm)

7h30 Sáng

Giáo dục chính trị

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

13h30 Chiều

Lý thuyết tổng hợp

15/6/2018

(thứ Sáu)

7h30 Sáng

Thực hành nghề nghiệp

 2. Lịch làm việc của Hội đồng tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp 

Nội dung

Thời gian

Xét điều kiện dự thi

14h00, thứ Ba, ngày 12/6/2018

Làm phách bài thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp

Thứ Hai, ngày 18/6/2018

Chấm thi và tổng hợp kết quả các lớp trung cấp chuyên nghiệp

Từ 19đến 21/6/2018

Xét tốt nghiệp

14h00, thứ Tư, ngày 25/6/2018

Công bố kết quả xét tốt nghiệp và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  (tại Phòng Đào tạo)

Chiều thứ Tư, ngày 27/6/2018

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp 

Từ 8h00, thứ Sáu, ngày 29/6/2018

 3.  Thi tốt nghiệp không chính khóa đợt 1 năm 2018 (thi lại tốt nghiệp dành cho HS mãn khóa chưa tốt nghiệp) 

Ngày, tháng, địa điểm

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi (học phần)

Ghi chú

TCCN

1. Nộp Đơn đăng ký dự thi và lệ phí tại Phòng Đào tạo đến hết ngày thứ Tư, 5/9/2018.

2. Thứ Hai, ngày 10/9/2018: Ôn tập, giải đáp tại Cơ sở 1 (sáng từ 7h30; chiều từ 13h30).

3. Lệ phí ôn tập, giải đáp (nộp tại Phòng Đào tạo): 150.000 đồng/học phần/HSSV;

4. Lệ phí thi và cấp bằng tốt nghiệp, bản sao, bảng điểm: 150.000 đồng/học phần/HSSV đối với HSSV thi lần 2; 100.000 đồng/học phần/HSSV đối với HSSV chưa dự thi tốt nghiệp lần 1.

5. Xét điều kiện dự thi: Từ 14h00 thứ Ba, ngày 11/9/2018.

6. Xét tốt nghiệp: Từ 14h00 thứ Hai, ngày24/9/2018.

7. Trao bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo: Chiều 28/9/2018.

13/9/2018 (thứ Năm)

7h30 Sáng

Giáo dục chính trị

13h30 Chiều

Lý thuyết tổng hợp

14/9/2018 (thứ Sáu)

7h30 Sáng

Thực hành nghề nghiệp

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Thời gian biểu giảng dạy và học tập 

a) Các học phần được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Thời khóa biểu được xây dựng và phê duyệt thực hiện cho cả học kỳ. Các môn học, học phần bị chậm tiến độ so với Thời khóa biểu đã công bố vì lý do liên quan đến cá nhân giảng viên, giáo viên thì giảng viên, giáo viên môn học phải tự đề xuất phương án học bù bằng văn bản trình BGH phê duyệt để thực hiện và không được thanh toán chế độ làm ngoài giờ nếu bố trí học bù vào ngày nghỉ. 

b) Bố trí giảng dạy, học tập: 

- Đối với mỗi lớp HSSV, bố trí không quá 30 tiết học lý thuyết hoặc 40 giờ thực hành, thực tập cho một tuần; 

- Mỗi lớp chuyên ngành hoặc lớp học phần được bố trí để chỉ học chính khóa 1 buổi trong 1 ngày (buổi sáng hoặc buổi chiều) vào các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy; 

- Bố trí học chính khóa không quá 5 tiết/buổi (không quá 10 tiết/ngày); 

- Môn học/học phần 2 tín chỉ trở xuống: bố trí 2 tiết/tuần; môn học/học phần 3 tín chỉ trở lên: bố trí 3 tiết/tuần; 

- Trường hợp đặc biệt cần báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, quyết định. 

c) Đối với các học phần giáo dục thể chất (GDTC): lớp học được bố trí ở địa điểm nào thì bố trí học GDTC ở địa điểm đó; ở mỗi địa điểm học, không bố trí nhiều hơn 1 lớp học cho 1 buổi; mỗi buổi học bố trí 3 tiết; đối với mỗi lớp HSSV, bố trí không quá 30 tiết GDTC cho một học kỳ (môn học GDTC 60 tiết được chia thành 2 học phần, mỗi học phần 30 tiết được bố trí cho 1 học kỳ);    

d) Đối với các lớp học lý thuyết, thời gian biểu các tiết như sau: 

Tiết

Buổi SÁNG

Tiết

Buổi CHIỀU

 

Tiết

Buổi Tối

GHI CHÚ

1

7h15 - 8h00

1

13h15 - 14h00

1

18h00 – 18h45

  1. Thời khóa biểu không phân biệt mùa đông, mùa hè, ngày thứ Bảy;
  2. Giữa tiết 3 và tiết 4 nghỉ giải lao 10 phút; giữa các tiết khác giải lao 5 phút.

2

8h05 - 8h50

2

14h05 - 14h50

2

18h50 – 19h35

3

8h55 - 9h40

3

14h55 - 15h40

3

19h40 – 20h35

4

9h50 - 10h35

4

15h50 - 16h35

   

5

10h40 - 11h25

5

16h40 - 17h25

   

 2. Địa điểm đặt lớp học 

Địa điểm

Cơ sở 1

Cơ sở 2

Ngành học

Tất cả các ngành nhà trường đào tạo

Tất cả các ngành nhà trường đào tạo

 

- Tại mỗi địa điểm học, phòng học được bố trí cố định cho từng lớp học ca sáng hoặc ca chiều; 

- Đối với các lớp học tại Cơ sở 1 và 2: Mỗi phòng học được bố trí 1 bình nước uống kèm 2 cốc uống nước, giao cho cặp lớp học tại phòng học đó quản lý và tự tiếp nước hàng ngày (lấy nước tại Phòng trực của Tổ Y tế); Tổ Y tế tổ chức quản lý cấp phát nước đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định.   

3. Quản lý giáo dục và đào tạo 

a) Đối với các lớp cao đẳng hệ chính quy khóa học 2015–2018 và 2016–2019, thực hiện theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐCĐHP–ĐT ngày 29/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng; 

b) Đối với các lớp cao đẳng khóa học 2017–2020, trung cấp khóa học 2017–2019, thực hiện theo Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-CĐCĐHP–ĐT ngày 17/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng; 

c) Đối với các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy các khóa học 2016–2018, thực hiện theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

d) Phòng ĐT xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, các mẫu biểu, tổ chức thực hiện việc quản lý chương trình giáo dục, tiến độ, chất lượng giảng dạy và sự thực thi quy chế đào tạo theo quy định, báo cáo Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban hàng tháng; 

đ) Phòng CTHSSV xây dựng kế hoạch quản lý HSSV trong giờ học; tổ chức cho HSSV tham gia tự quản, quản lý Sổ Lên lớp, Sổ Điểm học phần (bản sao), xác nhận giờ giảng cuối năm kèm sĩ số lớp HSSV; thu thập ý kiến phản hồi của HSSV và báo cáo Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban hàng tháng. 

4. Lịch thi, lịch chấm thi và bảng kê thanh toán coi thi, chấm thi: 

- Trước mỗi học kỳ (kể cả học kỳ hè, nếu có), Phòng ĐT phối hợp với các khoa xây dựng Thời khoá biểu cả học kỳ, trình BGH phê duyệt chậm nhất 2 tuần trước ngày bắt đầu vào học; 

- Trước mỗi kỳ thi, Phòng KH&KT phối hợp với các khoa xây dựng lịch thi học kỳ (có kèm danh sách cán bộ coi thi từng ca thi, buổi thi), trình BGH phê duyệt chậm nhất 2 tuần trước ngày bắt đầu vào thi; kết thúc mỗi ca thi (thi tự luận, thi thực hành hoặc thi trực tuyến), Phòng ĐT có trách nhiệm lập danh sách cán bộ tham gia coi thi có xác nhận của Thanh tra thi và gửi về Phòng TCKT để làm thủ tục thanh toán công tác coi thi; 

- Chấm thi tập trung tại Hội trường lớn hoặc Phòng Truyền thống tại Cơ sở 1. Lịch chấm thi được bố trí xen kẽ lịch thi. Ban Chấm thi xây dựng Lịch chấm thi trình BGH phê duyệt chậm nhất 2 tuần trước ngày bắt đầu vào thi; 

- Căn cứ số liệu làm phách, Phòng KH&KT có trách nhiệm lập bảng kê số lượng bài thi của từng môn học, học phần, có xác nhận của Thanh tra thi và gửi về Phòng TCKT để làm thủ tục thanh toán công tác chấm thi. 

5. Nội dung ôn thi và đề thi: 

- Đối với mỗi học phần, chậm nhất 7 ngày trước ngày thi, khoa quản lý học phần gửi 4 bộ đề thi kèm đáp án về Phòng KH&KT (yêu cầu: không đề thi nào có câu hỏi trùng với câu hỏi trong các đề thi còn lại); thời gian làm bài thi ghi trong đề thi phải phù hợp với Quy định về xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi (theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường); 

- Chậm nhất ngày 31/3/2018 các khoa công bố nội dung ôn thi tốt nghiệp dưới dạng ngân hàng câu hỏi thi (theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành); 

- Chậm nhất 1 tuần trước ngày thi tốt nghiệp, các khoa nộp đề thi kèm đáp án về Phòng KH&KT (đối với mỗi ngành học, nộp 3 bộ đề thi kèm đáp án, thang điểm chi tiết; mỗi đề thi hoặc đáp án được niêm phong trong 1 phong bì riêng). Đề thi tốt nghiệp sẽ được rút ngẫu nhiên hoặc tổ hợp từ các bộ đề thi này; 

6. Bàn giao, xử lý, lưu giữ và công bố kết quả thi: 

- Đối với các học phần thi thực hành, chậm nhất 3 ngày sau ngày thi, giáo viên môn học phải gửi điểm về Phòng KH&KT để nhập điểm vào phần mềm; 

- Đối với kết quả thi học phần, thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp: Trong thời hạn 5 ngày sau khi nhận phôi điểm học phần, Phòng KH&KT có trách nhiệm in Bảng điểm học phần (có đủ các điểm đánh giá bộ phận, điểm thi hết học phần và điểm học phần), ký xác nhận và đóng dấu của Phòng KH&KT; Phòng KH&KT gửi Bảng điểm học phần này về khoa, trung tâm quản lý học phần. Khoa, trung tâm quản lý học phần có trách nhiệm: soát lại các điểm đánh giá bộ phận, ký xác nhận trên bản chính Bảng điểm học phần, sao thành 4 bản, 1 bản gửi Phòng Đào tạo, 1 bản gửi Phòng KH&KT, 1 bản gửi Phòng CTHSSV để thông báo đến HSSV và 1 bản lưu tại khoa, trung tâm; bản chính nộp lưu tại Văn thư nhà trường. Theo đó: 

+ Cán bộ văn thư có trách nhiệm tiếp nhận bản chính Bảng điểm học phần, đóng dấu “Công văn đến” để vào sổ và lưu trữ lâu dài theo quy định. Phòng TCHC có trách nhiệm tổ chức lưu trữ các Bảng điểm học phần tại Văn thư theo từng học phần riêng biệt (mỗi học phần được lưu trữ trong 1 cặp riêng). Trong thời hạn 2 ngày làm việc sau khi nhận được bản chính Bảng điểm học phần, Cán bộ văn thư có trách nhiệm quét Bảng điểm học phần thành file văn bản và gửi vào hộp thư điện tử This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để phục vụ cho việc số hóa và công bố điểm trên website nhà trường. 

+ Phòng CTHSSV có trách nhiệm tiếp nhận các bản sao Bảng điểm học phần, đóng quyển theo lớp HSSV thành “Sổ Điểm học phần” để lưu cùng Sổ Lên lớp theo từng học kỳ; “Sổ Điểm học phần” này do Phòng CTHSSV quản lý để thông báo điểm kết quả học tập đến HSSV thông qua Ban Cán sự lớp, đồng thời phục vụ nhu cầu tra cứu, xem điểm kết quả học tập của HSSV. 

7. Thanh tra, kiểm tra 

Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế hoạch này đến toàn thể viên chức, nhà giáo trong đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chương trình đào tạo quy định. Phòng Thanh tra và Pháp chế có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trong toàn Trường, báo cáo Hiệu trưởng về kết quả thanh tra, kiểm tra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo BGH kịp thời để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận :                                                      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO             HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);     

- Sở GD&ĐT HP (để báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- Dán bảng thông báo; Website trường;                                 (đã ký)                                                          (đã ký)

- Lưu VT; ĐT; In  b.                                      ThS. Vũ Thị Hương Lan                TS. Đồng Tố Thanh 

HieuBo 2531

Tòa nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng. 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu