• Đăng ký

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 229/KH-CĐCĐHP-ĐT            Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011-2012

>> Tải file (nhấn chuột).

Căn cứ các quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan của Bộ GD&ĐT; chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo được phê duyệt và điều kiện cụ thể của Nhà trường.

Thực hiện chương trình đào tạo cao đẳng, TCCN các ngành học đã ban hành, Nhà trường xây dựng Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011-2012 như sau:

I. QUY MÔ TUYỂN SINH

1.. Hệ chính quy

TT

Tên ngành

Mã ngành

Thực hiện/Chỉ tiêu

Số lớp HSSV

Ký hiệu lớp/Ghi chú

I.

Cao đẳng

 

1107/1050

20

 

1.

Cơ khí

01

25/35

1

11Q301A

2.

Kế toán

02

631/540

10

11Q302A, B, C, D, E, F, G, H,I, J

3.

Công nghệ thông tin

03

72/90

1

11Q303A

4.

Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

05

60/50

1

11Q305A

5.

Quản trị DV du lịch&lữ hành

06

11/50

1

11Q306A

6.

Quản trị kinh doanh

07

124/100

2

11Q307A, 11Q307B

7.

Công nghệ kỹ thuật Tài nguyên nước

10

16/25

1

11Q310A

8.

Tài chính-Ngân hàng

11

178/160

3

11Q311A, B, C

II.

Trung cấp chuyên nghiệp

 

198/500

3

 

1.

Kế toán doanh nghiệp

02

198/300

3

11Q202A, B, C

2. Hệ VLVH và liên thông

TT

Tên ngành

Mã ngành

Thực hiện/Chỉ tiêu

Số lớp HSSV

Ký hiệu lớp/Ghi chú

I.

Cao đẳng

 

61/260

1

 

1.

Kế toán (liên thông chính quy)

02

61/260

1

11L302A

II.

Trung cấp chuyên nghiệp

 

29/150

1

 

1.

Hành chính văn phòng

07

29

1

11V207A

II. QUY MÔ ĐÀO TẠO

1. Hệ chính quy: 3824 HSSV (68 lớp).

Trình độ và khóa đào tạo

Nhóm ngành

Quy mô đào tạo chính quy

 
 

Kế toán- Tài chính

Quản trị và du lịch

Kỹ thuật và công nghệ

Nông nghiệp và PTNT

số lớp

số ngành

số HSSV

 

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

 

Cao đẳng

2419

40

3

407

8

2

512

10

3

38

3

1

61

 

3376

 

2009-2012

711

12

3

166

3

2

210

4

3

13

1

1

20

9

1100

 

2010-2012

112

2

1

                 

2

1

112

 

2010-2013

726

12

3

106

2

2

145

3

3

9

1

1

18

9

986

 

2011-2013

61

1

1

                 

1

1

61

 

2011-2014

809

13

2

135

3

2

157

3

3

16

1

1

20

8

1117

 

TCCN

448

7

                   

7

 

448

 

2010-2012

250

4

1

                 

4

1

250

 

2011-2013

198

3

1

                 

3

1

198

 

Tổng cộng:

2867

47

 

407

 8

 

512

 10

 

38

 3

 

68

 

3824

 

2. Hệ vừa làm vừa học: 249 HSSV (6lớp).

Trình độ và khóa đào tạo

Nhóm ngành

Quy mô đào tạo chính quy

 
 

Kế toán- Tài chính

Quản trị và du lịch

Kỹ thuật và công nghệ

Nông nghiệp và PTNT

số lớp

số ngành

số HSSV

 

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

Số HSSV

Số lớp

Số ngành

 

Cao đẳng

26

1

1

                 

1

 

26

 

2009-2012

26

1

1

                 

1

1

26

 

2011-2014

                               

TCCN

56

1

 134

3

1

     

 33

 1

 1

5

3

223

 

2010-2012

56

1

1

105

2

     

 33

1

4

 

194

 

2011-2013

     

29

1

           

1

 

29

 

Tổng cộng:

82

2

 

134

       

33

 

6

 

249

 

III. LỊCH TRÌNH NĂM HỌC

Thời gian

Số tuần

Nội dung

Thực hiện/Ghi chú

15/8/2011÷ 25/12/2011

19

Học kỳ I

Riêng SV cao đẳng nhập học năm 2011học môn GDQP-AN tại Trung tâm GDQP Trường Đại học Hải Phòng từ 23/10 đến 12/11/2011.

07 đến 25/11/2011

3

Thi và chấm thi Học kỳ I dành cho các lớp 10L302A và 10L302B

 

09 đến 13/01/2012

1

Thi lại Học kỳ I dành cho các lớp 10L302A và 10L302B

 

26/12/2011 ÷ 15/01/2012

3

Thi và chấm thi Học kỳ I

 

Trước 31/01/2012

 

Công bố kết quả Thi học kỳ I

Xem quy định về công bố và lưu giữ điểm thi ở mục VI.

16÷ 20/01/2012

01

Hội giảng năm học 2011-2012

HSSV toàn Trường nghỉ học.

21÷ 29/01/2012

01

Nghỉ Tết Âm lịch

 

30/01/2012 ÷ 03/6/2012

18

Học kỳ II

Đối với các lớp cuối khóa: Xem lịch thực tập và thi tốt nghiệp ở các mục V và VI; nội dung ôn thi tốt nghiệp xem ở mục Ghi chú.

Các ngày  11, 12, 18 và 19/02/2012

 

Thi lại Học kỳ I

Dành cho học sinh, sinh viên không tham dự kỳ thi chính học kỳ I hoặc thuộc diện phải thi lại học phần thuộc học kỳ I (bố trí vào các thứ Bảy, Chủ nhật).

04/6 đến 22/6/2012

3

Thi và chấm thi Học kỳ II

Riêng đối với các lớp cuối khóa, Lịch thi học kỳ II như sau:

- Các lớp 09Q301A, 09Q303A, 09Q303B, 09Q305A thi từ 09 đến 13/4/2011.

- Các lớp còn lại (trừ các lớp 10L302A, 10L302B)thi từ 05/3 đến 09/3/2011.

28/5 đến 01/6/2012

 

Thi lại học kỳ cuối khóa

Dành cho HSSV cuối khóa.

Trước 03/7/2012

 

Công bố kết quả Thi học kỳ II

Xem quy định về công bố và lưu giữ điểm thi ở mục VI.

26 ÷ 29/6/2012

1

Thi Tốt nghiệp lần 1 năm 2012

Tất cả các lớp Cao đẳng và TCCN hệ chính quy (riêng các lớp Cao đẳng Kế toán hệ liên thông từ TCCN 10L302A, B thi tốt nghiệp vào 16 và 17/02/2012).

02/7 đến 12/8/2012

6

Học kỳ hè và Nghỉ hè của giáo viên, HSSV

Học kỳ hè dành cho HSSV phải học lại, thi lại do có học phần bị đánh giá không đạt ở các học kỳ chính.

Từ 13/8/2012

 

Bắt đầu năm học mới 2012–2013

Tất cả các lớp trong toàn Trường.

06÷ 10/8/2012

1

Thi lại học kỳ II

Dành cho học sinh, sinh viên không tham dự kỳ thi chính học kỳ II hoặc thuộc diện phải thi lại học phần thuộc học kỳ II.

Các ngày  18, 19, 25 và 26/8/2012

1

Thi lại học kỳ hè

Dành cho HSSV diện phải học lại học phần (sau khi đã học lại và đủ điều kiện dự thi hết học phần học lại)(bố trí vào các thứ Bảy, Chủ nhật).

08 ÷ 09/9/2012

 

Thi lại cho HSSV mãn khóa chưa thi tốt nghiệp

Dành cho HSSV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 do còn nợ môn.

22 ÷ 23/9/2012

1

Thi Tốt nghiệp lần 2 năm 2012

Dành cho HSSV chưa dự thi tốt nghiệp lần 1 hoặc thi tốt nghiệp lần 1 chưa đạt.

IV. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC LỚP CUỐI KHÓA

Thời gian

Số tuần

Lớp đi thực tập tốt nghiệp/Nội dung

Thực hiện/Ghi chú

28/11/2011 đến 08/01/2012

6

10L302A và 10L302B

1.  Thực hiện theo Quy định số 10/QĐ-CĐCĐ-ĐT, ngày 10/12/2008 của Hiệu trưởng.

2.  Chậm nhất hai tuần sau ngày HSSV đến cơ sở thực tập, các khoa, trung tâm đào tạo gửi báo cáo theo biểu mẫu quy định về Phòng ĐT để tổng hợp, báo cáo BGH.

(thanh toán hỗ trợ TTTT 21/3/2012: Chữ màu đỏ)

09 đến 13/01/2012

 

Viết tiểu luận, báo cáo và chấm điểm, đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp(chậm nhất 13/01/2012 Khoa KTTC chuyển điểm thực tập tốt nghiệp về Phòng KH&KT).

Thi lại dành cho SV liên thông cuối khóa.

12/3 đến 27/5/2012

11

09Q302A, 09Q302B, 09Q302C, 09Q302D, 09Q302E, 09Q302F, 09Q309A, 09Q309B, 09Q309C, 09Q309D, 09Q307A, 09Q307B, 09Q306A, 09Q311A, 09Q311B, 09Q310A

12/3 đến 27/5/2012

11

10Q202A, 10Q202B, 10Q202C, 10Q202D

16/4 đến 27/5/2012

6

09Q301A, 09Q303A, 09Q303B, 09Q305A

28/5 đến 01/6/2012

1

Viết tiểu luận, báo cáo; chấm điểm, đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp; Thi lại học kỳ cuối dành cho HSSV cuối khóa.

Chậm nhất 01/6/2012 Các khoa chuyển điểm thực tập tốt nghiệp về Phòng KH&KT.

04/6 đến 29/6/2012

4

Ôn tập và thi tốt nghiệp (tất cả các lớp cuối khóa, trừ lớp 10L302A, B)

1.   Nội dung ôn thi xem tại “VI. Tổ chức thực hiện”.

2.   Phòng ĐT phối hợp với các khoa xây dựng lịch ôn tập, giải đáp, lệ phí tốt nghiệp và công bố cho HSSV chậm nhất 2 tuần trước ngày vào ôn thi.

V. THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012

1.  Thi tốt nghiệp đối với lớp cao đẳng liên thông 10L302A và 10L302B (Ôn tập và giải đáp từ ngày 30/01 đến 15/02/2012)

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi (học phần)

Ghi chú

16/02/2012

(thứ Năm)

7h30 Sáng

Khoa học Mác-Lênin-Tư tưởng hồ Chí Minh

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

13h30 Chiều

Kiến thức cơ sở ngành

17/02/2012

(thứ Sáu)

7h30 Sáng

Kiến thức chuyên môn

2.  Thi tốt nghiệp đối với các lớp cao đẳng cuối khóa(09Q302A, 09Q302B, 09Q302C, 09Q302D, 09Q302E, 09Q302F, 09Q309A, 09Q309B, 09Q309C, 09Q309D, 09Q307A, 09Q307B, 09Q306A, 09Q311A, 09Q311B, 09Q301A, 09Q303A, 09Q303B, 09Q305A, 09Q310A)

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi (học phần)

Ghi chú

26/6/2012

(thứ Ba)

7h30 Sáng

Khoa học Mác-Lênin-Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

13h30 Chiều

Kiến thức cơ sở ngành

27/6/2012

(thứ Tư)

7h30 Sáng

Kiến thức chuyên môn

3   Thi tốt nghiệp đối với các lớp trung cấp cuối khóa(10Q202A, 10Q202B, 10Q202C, 10Q202D)

Ngày, tháng

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi (học phần)

Ghi chú

28/6/2012

(thứ Năm)

7h30 Sáng

Chính trị

1.  Khối lượng mỗi môn thi (học phần) tương đương 6 ĐVHT, được tổ hợp từ các học phần quy định trong chương trình đào tạo.

2.  Hình thức và thời gian thi: Thi tự luận (hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm) 150 phút.

3.  Địa điểm thi: tại Cơ sở 1.

13h30 Chiều

Lý thuyết tổng hợp

29/6/2012

(thứ Sáu)

7h30 Sáng

Thực hành nghề nghiệp

4. Lịch làm việc của Hội đồng tốt nghiệp

Nội dung

Cao đẳng liên thông 10L302A, B

Cao đẳng

Trung cấp chuyên nghiệp

Xét điều kiện dự thi (tại Hiệu bộ)

8h00, 07/02/2012

8h00, 20/6/2012

14h00, 20/6/2012

Chấm thi và tổng hợp kết quả (tại Cơ sở 1)

20đến 23/02/2012

02đến 13/7/2012

02 đến 13/7/2012

Xét tốt nghiệp (tại Hiệu bộ)

8h00, 24/02/2012

8h00, 26/7/2012

14h00, 26/7/2012

Công bố kết quả xét tốt nghiệp và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời  (tại Cơ sở 1 – Phòng ĐT)

02/3/2012

Sáng 07/8/2012

Chiều 07/8/2012

Trao bằng tốt nghiệp  (tại Cơ sở 1)

Từ 8h00, thứ Bảy, ngày 06/10/2012 (buổi Sáng: các lớp cao đẳng; buổi Chiều: các lớp TCCN)

5.  Lịch thi tốt nghiệp lần 2 (thi lại tốt nghiệp dành cho HSSV chưa dự thi tốt nghiệp lần 1 hoặc thi tốt nghiệp lần 1 chưa đạt)

Ngày, tháng, địa điểm

Thời gian thí sinh và Ban Coi thi có mặt tại địa điểm thi

Môn thi (học phần)

Ghi chú

Cao đẳng

TCCN

1. Nộp Đơn đăng ký dự thi và lệ phí tại Cơ sở 1 (Phòng ĐT) đến hết ngày 17/9/2012.

2. Ngày 1516/9/2012: Ôn tập, giải đáp tại Cơ sở 1 (sáng từ 7h30; chiều từ 13h30).

3. Lệ phí ôn tập, giải đáp (nộp tại Phòng ĐT): 150.000 đồng/học phần/HSSV; Lệ phí thi: 150.000 đồng/học phần/HSSV.

4. Xét điều kiện dự thi: Từ 8h00, ngày 19/9/2012 tại Hiệu bộ.

5. Xét tốt nghiệp: Từ 8h00 ngày02/10/2012 tại Hiệu bộ.

6. Trao bằng tốt nghiệp (tại Cơ sở 1): Từ 8h00, Chủ nhật, ngày 06/10/2012

22/9/2012 (thứ Bảy,

tại Cơ sở 1)

7h30 Sáng

Khoa học Mác-Lênin-Tư tưởng hồ Chí Minh

Chính trị

13h30 Chiều

Kiến thức cơ sở ngành

Lý thuyết tổng hợp

23/9/2012 (Chủ nhật,

tại Cơ sở 1)

7h30 Sáng

Kiến thức chuyên môn

Thực hành nghề nghiệp

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                                                                      

1. Lịch thi, lịch chấm thi và bảng kê thanh toán coi thi, chấm thi:

- Trước mỗi học kỳ (kể cả học kỳ hè), Phòng ĐT phối hợp với các khoa xây dựng Thời khoá biểu cả học kỳ, trình BGH phê duyệt chậm nhất 2 tuần trước ngày bắt đầu vào học;

- Trước mỗi kỳ thi, Phòng ĐT phối hợp với các khoa xây dựng lịch thi học kỳ (có kèm danh sách cán bộ coi thi từng ca thi, buổi thi), trình BGH phê duyệt chậm nhất 2 tuần trước ngày bắt đầu vào thi; kết thúc mỗi ca thi (thi tự luận, thi thực hành hoặc thi trực tuyến), Phòng ĐT có trách nhiệm lập danh sách cán bộ tham gia coi thi có xác nhận của Thanh tra thi và gửi về Phòng TCKT để làm thủ tục thanh toán công tác coi thi;

- Chấm thi tập trung tại Hội trường lớn. Lịch chấm thi được bố trí xen kẽ lịch thi. Phòng ĐT xây dựng Lịch chấm thi trình BGH phê duyệt chậm nhất 2 tuần trước ngày bắt đầu vào thi;

- Căn cứ số liệu làm phách, Phòng KH&KT có trách nhiệm lập bảng kê số lượng bài thi của từng môn học, học phần, có xác nhận của Thanh tra thi và gửi về Phòng TCKT để làm thủ tục thanh toán công tác chấm thi.

2. Điều kiện dự thi và cách tính điểm đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy:

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Nhà trường ngày 28/7/2011 đã quyết nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn số 02/QLĐT-CĐCĐ, ngày 07/12/2006 của Nhà trường thực hiện quy định về kiểm tra và thi học phần theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng BGD&ĐT.

Theo đó, Điểm 3, Mục II, Phần A, Chương 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Sinh viên (SV) có đủ các điều kiện sau đây thì được dự thi kết thúc học phần:

- Có đủ số điểm đánh giá bộ phận tối thiểu quy định và không có điểm 0;

- Điểm chuyên cần từ 5 trở lên (nếu là SV được Hiệu trưởng cho phép học vượt, học cùng lúc 2 chương trình thì cho phép có điểm chuyên cần dưới 5 nhưng không phải điểm 0);

- Có điểm trung bình chung bộ phận (TBCBP) đạt từ 5,0 trở lên.’’

Mục III, Phần A, Chương 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“III. Điểm học phần (thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến phần nguyên), ký hiệu "ĐHP", được tính như sau:

 
 

ĐHP = 0,3xTBCBP +0,7xTHP

 

 

trong đó: “THP“ là điểm thi kết thúc học phần, làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy.’’

Các quy định khác thực hiện như Hướng dẫn số 02/QLĐT-CĐCĐ.

3. Nội dung ôn thi và đề thi:

- Đối với mỗi học phần, chậm nhất 7 ngày trước ngày thi, khoa quản lý học phần gửi 4 bộ đề thi kèm đáp án về Phòng KH&KT (yêu cầu: không đề thi nào có câu hỏi trùng với câu hỏi trong các đề thi còn lại); thời gian làm bài thi ghi trong đề thi phải phù hợp với Quy định số 08/QĐ-CĐCĐ-KHKTKĐCL ngày 14/11/2008 của Nhà trường;

- Chậm nhất 06/02/2012 các khoa công bố nội dung ôn thi tốt nghiệp dưới dạng ngân hàng câu hỏi thi (theo Quy định số 08/QĐ-CĐCĐ-KHKTKĐCL ngày 14/11/2008 của Nhà trường). Riêng đối với lớp 10L302A và 10L302B: Các khoa công bố nội dung ôn thi tốt nghiệp trước ngày 01/12/2011;

- Chậm nhất 1 tuần trước ngày thi tốt nghiệp, các khoa nộp đề thi kèm đáp án về Phòng KH&KT (đối với mỗi ngành học, nộp 3 bộ đề thi kèm đáp án, thang điểm chi tiết; mỗi đề thi hoặc đáp án được niêm phong trong 1 phong bì riêng). Đề thi tốt nghiệp sẽ được rút ngẫu nhiên hoặc tổ hợp từ các bộ đề thi này;

4. Bàn giao, xử lý, lưu giữ và công bố kết quả thi:

- Đối với các học phần thi thực hành, chậm nhất 3 ngày sau ngày thi, giáo viên môn học phải gửi điểm về Phòng KH&KT để nhập điểm vào phần mềm;

- Đối với kết quả thi học phần, thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp: Trong thời hạn 5 ngày sau khi nhận phôi điểm, Phòng KH&KT có trách nhiệm công bố điểm học phần (kèm các điểm thành phần và điểm thi hết học phần), điểm thi tốt nghiệp trên Website và bằng 4 bản in, gồm 1 bản lưu tại Văn thư, 1 bản gửi Phòng ĐT, 1 bản gửi các khoa quản lý học phần và 1 bản dán bảng tin thông báo. Bản lưu tại Văn thư phải có đóng dấu “Công văn đến” và vào Sổ giao, nhận điểm do Phòng TCHC quản lý tại Văn thư;

5. Trách nhiệm

Trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chương trình đào tạo quy định. Phòng Thanh tra và Pháp chế có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trong toàn Trường, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tại hội nghị giao ban hàng tháng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo BGH kịp thời để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận :                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);     

- Sở GD&ĐT HP (để báo cáo);

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- Dán bảng thông báo; Website trường;                                                                     (đã ký)

- Lưu VT; ĐT; In  b.                                                                                               TS. Đồng Tố Thanh

 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu