• Đăng ký

Tập thể lớp và Học sinh, sinh viên được học bổng, khen thưởng

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ I năm học 2013-2014 34733
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2013-2014 17135
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2014-2015 14641
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2013-2014 19481
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2014-2015 8031
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 7969
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2015-2016 1463
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2016-2017 1353
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2016-2017 1407
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2017-2018 894
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2017-2018 1058
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ II năm học 2012-2013 25324
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2012-2013 18663
DANH SÁCH HSSV CHÍNH QUY ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HOC 2012-2013 55568

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu