• Đăng ký

Tập thể lớp và Học sinh, sinh viên được học bổng, khen thưởng

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ I năm học 2013-2014 32108
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2013-2014 16757
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2014-2015 14401
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2013-2014 19091
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2014-2015 7761
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 7704
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2015-2016 1174
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2016-2017 1079
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2016-2017 810
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ II năm học 2017-2018 16
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ I năm học 2017-2018 491
Danh sách tập thể lớp và HSSV hệ chính quy được khen thưởng học kỳ II năm học 2012-2013 24836
Danh sách HSSV hệ chính quy được cấp học bổng học kỳ II năm học 2012-2013 18393
DANH SÁCH HSSV CHÍNH QUY ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HOC 2012-2013 55357

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Tổng kết Hội giảng và Thi Viên chức hiểu biết năm học 2015–2016
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG VÀ THI VIÊN CHỨC HIỂU BIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Chiều ngày 07/10/2016, tại hội trường Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã tổ chức Tổng kết Hội giảng và...
Mời bạn vui lòng điền Phiếu Thăm dò phía bên phải trên đây.

Tin, bài khác

Đồng hành cùng tri thức
Tư Liệu